روستاي كوشكمور از توابع بخش مردهك شهرستان عنبرآباد است كه به بزرگترين نهالستان مركبات كشور معروف است و حدود 400 خانوار در اين روستا و آبادي هاي همجوار به توليد انواع نهال مركبات مشغول مي باشند و چندين ميليون اصله انواع نهال مركبات در اين منطقه آماده انتقال به  باغات مي باشد.

متاسفانه سازمان جهاد كشاورزي جنوب كرمان در طي دوسال گذشته با انتشار اعلاميه و پلاكارد در سطح شهرهاي جنوبي كرمان ماحصل تلاشهاي چندين ساله نهالكاران اين منطقه را آلوده عنوان كرده و ظاهرا در اينباره هيچگونه دليل و مدركي را نيز ارايه نكرده است.

نهالكاران فقير و تهي دست منطقه كوشكمور كه حتي توان سير نمودن شكمهاي گرسنه فرزندانشان را هم ندارند در گفتگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني ارت نيوز ضمن رد شايعه آلوده بودن نهالستانهاي اين منطقه به صراحت از حضور مافيا گونه برخي مهندسان كه با بهره گيري از كارگران اين منطقه كه به توليد نهال روي آورده اند و با انتشار اينگونه اخبار سعي در خارج نمودن رقباي سنتي از ميدان رقابت را دارند.

نهالكاران منطقه از ارسال نمونه نهال خود به آزمايشگاههاي كرمان سخن گفتند و افزودند : نتايج بررسي ها در آزمايشگاه نشان داد كه نهالهاي اين منطقه كوچكترين بيماري را ندارند.

بيتازاده از نهالكاران منطقه كوشكمور در حالي كه نمي توانست عصبانيت خود را كنترل نمايد در گفتگو با خبرنگار ارت نيوز گفت:در هنگام ارسال نهال به خارج از منطقه با اسلحه مانع از فروش ما مي شوند و هيچ تفاوتي را بين يك كشاورز نهال فروش و قاچاقچيان مواد مخدر و اشرار قائل نيستند وي از مقامات خواست تا بفكر سير كردن شكمهاي گرسنه فرزندانش باشند و گر نه وي هيچ راهي را براي تحصيل روزي حلال ندارد!!!؟؟؟

بيتا زاده افزود : در اثر بروز برخي بيماريهاي مركبات كه مهندسان سازمان جهاد كشاورزي قادر به درمان آنها نيودند فضا را براي تبليغ نهالستانهاي مهندسان وابسته به خود مهيا ديدند و شمشير را براي شكستن كمر كشاورزان از رو بستند و با راه انداختن مافيايي بزرگ در جهت خارج نمودن رقيب سنتي دست بكار شدند .

پايگاه اطلاع رساني ارت نيوز تمامي سياستهاي اعمال شده را در بحث نهالكاران كوشكموري مغاير سياستهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در جهت تبديل ايران اسلامي به كارگاه توليدي و تقويت اقتصاد خانوادها مي داند و با اينكه مردم محروم منطقه مدتهاست كه از مزاياي جيره غذايي كميته امداد محروم مي باشند و وارد شدن شوك غير معقولي در اينباره يه آنان مي تواند عواقب اجتماعي داشته باشد و از مسئولين سازمان جهاد كشاورزي جنوب كرمان ميخواهد كه آنان را از هزينه پنج ميليارد توماني بلا عوض سهيم سازد و در صورت حتي بروز مشكل بيماري در اينباره بايد نهالكاران را كه سالها زحمت پرورش نهالستانها را كشيده اند ياري نمايند